Oferta

W czym możemy pomóc?

1. POMIARY ELEKTRYCZNE
Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Art. 62.1 mówi, ze obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania przez właścicieli lub zarządcę poddawane okresowej kontroli, co najmniej  raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i  wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą powinno być objęte także badanie instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu , zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
oporności izolacji przewodów , oraz  uziemień instalacji i aparatów.

Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznej w zakresie:

  • skuteczności  zerowania – ochrony przeciwporażeniowej
  • zabezpieczeń różnicowoprądowych
  • rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych i 3-fazowych
  • rezystancji uziemienia – instalacji odgromowej


2. POMIARY OŚWIETLENIA

  • oświetlenie awaryjne – w przypadku zagrożenia pożarowego niezbędne jest umożliwienie bezpiecznego jej opuszczenia osobom znajdującym się w zagrożonej strefie.
    Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 22 czerwca2010 r. nr 109, poz. 719)jednym z elementów warunkujących bezpieczną ewakuację jest oświetlenie awaryjne. Składnikiem tego oświetlenia są oprawy oświetlenia awaryjnego oraz podświetlone znaki wskazujące kierunek ewakuacji. Wykonujemy badania w zakresie zadziałania i czasu pracy opraw awaryjnych oraz natężenia oświetlenia dróg ewakuacyjnych. Usuwamy wszystkie stwierdzone  nieprawidłowości.
    Naprawa, konserwacja i wymiana wyeksploatowanych starych opraw. Takie badania wykonujemy 1 raz w roku  w ramach przeglądu pożarowego budynku.
  • oświetlenie ogólne  pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy, ciągach  komunikacyjnych i parkingach.


3. ODBIORY  INSTALACJI

Po zrealizowaniu inwestycji dokonujemy odbioru instalacji i opracowujemy dokumentację powykonawczą, która jest niezbędnie potrzebna do odbioru budynku przez władze administracyjne.

4. NADZORY
W trakcie realizacji inwestycji  w imieniu inwestora nadzorujemy prace wykonawcy instalacji elektrycznej, mając na uwadze interesy inwestora, jakość i zgodność z dokumentacją i przepisami budowy instalacji elektrycznych .Uczestniczymy  w odbiorach. To jest niezawodność i bezpieczeństwo na długie lata eksploatacji.

Chciałbyś skorzystać z naszych usług
Napisz lub zadzwoń

Potrzebujesz fachowej pomocy, która zostanie wykonana terminowo i z należytą starannością. Skontaktuj się z nami.

+48 601 173 951
biuro@dax-elektro.pl
Dlaczego my?
Sprawdź dlaczego
wybrać nas?
Szybkie terminy

Natychmiastowo reagujemy na Twoje zgłoszenie.

40 lat doświadczenia

Nasi elektrycy posiadają aktualne uprawnienia SEP, budowlane i bogate doświadczenie zawodowe.

Atrakcyjne ceny

Nasza firma oferuje konkurencyjne ceny z możliwością ich negocjacji.

Jesteśmy firmą usługową, która ceni jakość i solidność. Jesteśmy wykwalifikowanymi specjalistami z 40 letnim doświadczeniem. Dbamy o bezpieczeństwo obiektów budowlanych, oraz zdrowie i życie ludzkie.

ul. 30 Stycznia 19, 83-110 Tczew
biuro@dax-elektro.pl
+48 601 173 951
Wykonanie strony WWW: Devilart